merkez ordu sinema dairesiHaberler Manşet 

Merkez Ordu Sinema Dairesi”ni kuran Türk Ordusu ilk sinemayı kurmuştur

 

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 

CEMİYETLERİN SİNEMA FAALİYETLERİ

 

Müdafaa-ı Milliye Cemiyeti’nin Sinema Çalışmaları I. Dünya Savaşı içinde, 1915 yılının başında, savaşan tüm Dünya Orduları ile özdeş zamanda “Merkez Ordu Sinema Dairesi”ni kuran ve Türkiye’de sinemayı bir sanat, bir sanayi ve ticaret olarak başlatan Türk Ordusu olmuştur.İttihat ve Terakki Partisi tarafından 1 Şubat 1913’te kurulan, Hürriyet ve İtilâf Fırkası tarafından 1 Nisan 1919’da da kapatılan, 1918’den beri Kuva-ıMilliye’nin ve Müdafaa-ı Hukûk Cemiyetleri’nin öncüsü ve kaynağı olan ve Türk sinemasının ilk konulu filmlerini gerçekleştiren Milli Müdafaa Cemiyeti’dir.


Bu cemiyet Balkan Harbi sırasında Kara Ordusuna yardımcı olmak, sivil halkın yardımlarını orduya ulaştırmak, orduyla halk arasındaki ilişkileri düzenlemek için 1913 yılında kuruldu. “Müdafaa-ı Milliye Cemiyeti” de 1916 yılında sinema çalışmalarına başladı. Sinema kolunun başında daha sonra CHP Sinema Mütehassısı olacak Kenan Erginsoy vardı. Erginsoy da Türkiye’de henüz emekleme çağını
yaşayan sinema çalışmalarına, haber filmi niteliğinde olan belge filmleri ile katıldı, olayları kamerasıyla yerinde saptamaya başladı….

milli meclis sinema

Related posts

Leave a Comment