merkez ordu sinema dairesi Haberler Manşet 

Merkez Ordu Sinema Dairesi”ni kuran Türk Ordusu ilk sinemayı kurmuştur

  KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ  CEMİYETLERİN SİNEMA FAALİYETLERİ   Müdafaa-ı Milliye Cemiyeti’nin Sinema Çalışmaları I. Dünya Savaşı içinde, 1915 yılının başında, savaşan tüm Dünya Orduları ile özdeş zamanda “Merkez Ordu Sinema Dairesi”ni kuran ve Türkiye’de sinemayı bir sanat, bir sanayi ve ticaret olarak başlatan Türk Ordusu olmuştur.İttihat ve Terakki Partisi tarafından 1 Şubat 1913’te kurulan, Hürriyet ve İtilâf Fırkası tarafından 1 Nisan 1919’da da kapatılan, 1918’den beri Kuva-ıMilliye’nin ve Müdafaa-ı Hukûk Cemiyetleri’nin öncüsü ve kaynağı olan ve Türk sinemasının ilk konulu filmlerini gerçekleştiren Milli Müdafaa Cemiyeti’dir. Bu cemiyet Balkan Harbi sırasında Kara…

Read More